Lifetech

Flanders Smart Hub LifeTech draagt bij in de verder ontwikkeling en het versterken van de life sciences sector in Vlaams-Brabant. We bieden een helpende hand door het opzetten van innovatieve samenwerkingen, zoeken naar gepaste financiering, netwerking en promotie.

Vlaams-Brabant is een topregio in lifetech. De domeinen farma, medische (bio)technologie, medische hulpmiddelen en functionele voeding behoren tot de wereldtop.

De regio herbergt een dens netwerk van prominente kennisinstellingen, topwetenschappers en R&D-intensieve bedrijven.
Dit is een excellente voedingsbodem voor innovatieve lifetechtoepassingen en –oplossingen.

Vlaams-Brabant dankt zijn eminente rol in de lifetechsector aan de aanwezigheid van kenniscentra. KU Leuven, VUB, imec en onderzoeksdepartementen van VIB verrichten baanbrekend onderzoek in life sciences.
Deze kennisinstituten werken samen met de universitaire ziekenhuizen UZ Leuven en UZ Brussel. Hierdoor heeft de regio een voortrekkersrol om onderzoeksresultaten om te zetten in practische toepassingen voor de patiënt.

De aanwezigheid van uitstekende infrastructuur en dynamisch ondernemerschap zorgen ervoor dat topwetenschappers en onderzoekers wereldwijd hun weg vinden naar Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabant bezit alle troeven om te blijven groeien en zich te profileren als één van de belangrijkste lifetechregio’s van Europa.

Life is about flows not about stuff we have. Water in a tank turns bad. Water that flows gives life. Money in banks turn toxic, it must flow
Gunter Pauli

In onze maandelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat er leeft in de 5 clusters. Innovatieve projecten, samenwerkingsopportuniteiten, activiteiten, subsidie-en financieringsmogelijkheden, en nog veel meer!

Actoren binnen de Lifetech Health cluster

Een selectief overzicht van de belangrijkste actoren in de cluster aan de hand van de ‘Triple Helix’. Dit is een organisatievorm waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid intensief samenwerken en gezamenlijk projecten opzetten. Dit is wat Flanders Smart Hub beoogt.

Uw inbreng is voor ons van groot belang!

Wil u meewerken aan één van onze projecten? Of heeft u zelf een idee dat u wil aftoetsen of waarvoor u partners, financiering of begeleiding voor zoekt? Laat het ons weten en wij helpen u graag verder! Wat doet Flanders Smart Hub?

Projecten en initiatieven

Projecten van Flanders Smart hub

Initiatieven in Vlaams-Brabant

Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}
Met steun van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}