Logistech

De Logistech-cluster maakt de verbinding tussen ondernemingen, overheden, kenniscentra over belangrijke logistieke thema’s in Vlaams-Brabant m.n. de luchthaven, innovatieve technologieën voor de logistiek en het intelligent gebruik van bestaande infrastructuur.

Als één van de belangrijke speerpuntsectoren draagt de logistieke sector bij tot welvaart en creëert hij werkgelegenheid in Vlaams-Brabant.  Specifieke troeven voor onze regio zijn de hoge concentratie van zeer specifieke knowhow bij kennisinstellingen in en rond Vlaams-Brabant, de prominente aanwezigheid in onze provincie van de internationale luchthaven met een eigen “cargo”-strategie en de gepaste infrastructuur (voor  alle transportmodi), een echte “logistieke hotspot” waardig.

De provincie Vlaams-Brabant wil samen met Flanders Smart Hub een voortrekkersrol opnemen inzake stimuleren van innovatie.  “Slimme logistiek” in de dagdagelijkse praktijk van onze ondernemingen brengen, m.a.w. valorisatie en vermarkting van de ontwikkelde kennis blijft de uitdaging van de Logistech-cluster.  Het bundelen van krachten onder het triple helix-platform tussen bedrijven-overheden-kennisinstellingen van Flanders Smart Hub zoals in de communities “Duurzame Logistiek” en “Smart Logistics” kan ons niet alleen technologische maar ook de broodnodige procesinnovatie garanderen om telkens nieuwe innovaties te genereren en te implementeren.

Hierbij vertrekken we steeds vanuit het principe van de ‘triple helix’: kennisinstellingen-bedrijven-overheid die hun krachten bundelen om Vlaanderen en Vlaams-Brabant verder uit te bouwen als toonaangevende kennisregio. Voor de provincie Vlaams-Brabant, neemt Flanders Smart Hub deze rol actief op, hierbij ondersteund vanuit een breed partnerschap.
Jean-Paul Olbrechts
Toenmalig gedeputeerde economie provincie Vlaams-Brabant

In onze maandelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat er leeft in de 5 clusters. Innovatieve projecten, samenwerkingsopportuniteiten, activiteiten, subsidie-en financieringsmogelijkheden, en nog veel meer!

Actoren binnen de Logistech cluster

Een selectief overzicht van de belangrijkste actoren in de cluster aan de hand van de ‘Triple Helix’. Dit is een organisatievorm waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid intensief samenwerken en gezamenlijk projecten opzetten. Dit is wat Flanders Smart Hub beoogt. 

Uw inbreng is voor ons van groot belang!

Wil u meewerken aan één van onze projecten? Of heeft u zelf een idee dat u wil aftoetsen of waarvoor u partners, financiering of begeleiding voor zoekt? Laat het ons weten en wij helpen u graag verder! Wat doet Flanders Smart Hub?

Projecten en initiatieven

Projecten van Flanders Smart hub

Initiatieven in Vlaams-Brabant

Video's

Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}
Met steun van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}