Geslaagde Pitch & Match Health

Op 6 september kwam de Smart Hub Cleantech community samen rond innovatieprojecten

Cluster(s): Lifetech Health

Opzet van deze event was partners bijeenbrengen voor innovatieve projecten. Alvast enkele projecten stomen verder op voor de provinciale call van 15 oktober 2017.

Deze dag was het voorlopig eindpunt van een hele voorbereiding, deels via een online platform, deels via persoonlijke contactnames naar aanleiding van concrete projectideeën.

Begeleider Scott Wagers (Biosci Consulting) stond even stil bij de groepsdynamiek van een geslaagd project. Een succesvol projectteam houdt constant de aanleiding en het doel van het project in de gaten (project 'why'). Maar nog belangrijker is het aan boord houden van alle projectpartners door voldoende in te spelen op hun drive voor deelname (individuele 'why'). In een relatief klein projectconsortium is namelijk het afhaken van een gedesinteresseerde partner een zwaar verlies. In een goed draaiend project geeft de synergie van alle enthousiaste partners een bijzonder sterk resultaat.

Inspiratievolle sprekers Ine D'Haeseleer (KULeuven, project Ingenieurs in Woonzorgcentrum), Geert Keirens (Airport Cargo Belgium, project Flanders Farma Hub) en Tine Van Lommel (KULeuven, project Sportstechlab) gaven heel mooi de hefboomwerking van de provinciale innovatiesubsidie weer. Elk voorgesteld project biedt een mooi antwoord aan een maatschappelijk uitdaging.

 • Het valrisico is bij ouderen één van de major issues. Ingenieurs@WZC zorgt er nu voor dat een slimme weegschaal ontwikkeld wordt om het valrisico te bepalen. Specifieke gerichte kiné kan dan het risico beperken.
 • Onze regio is tegelijk dé prominente farma-productie regio, maar onze regio kampte ook met een weinig perfomante farmalogistiek. Flanders Farma Hub zorgde er voor dat Brussels Airport de voorkeursluchthaven in Europa voor farma is.
 • Onze regio telt niet alleen topsporters maar ook topbegeleiders en technologische bedrijven. Sportstechlab zet de sporter terug op het voorplan: techniek om bv sportprestaties te verbeteren om de behoeften van de sporter te lenigen en niet omgekeerd.

In de 3 pitchen werd in- en uitgezoomd dat het een lust was.

 • van een microscopische topic zoals 'miRNA data voor geneesmiddelen-onderzoek*' door Karen Vermuten (SilverRNA),
 • over een idee voor 'Bedmonitoring van incontinentie bij ouderen' door Ine D'Haeseleer (KULeuven),
 • tot een ambitieus plan voor 'transdiscplinaire incubator voor werelduitdagingen zoals geneesmiddelenresistentie bij HIV in Afrika' door Prof. Annemie Vandamme (KULeuven)

Tot slot bracht Pierre Faché nog de tips en trics voor indiening van een provinciaal innovatieproject. Belangrijke aandachtspunten zijn zeker:

 • het voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Groeps Vrijstellings Verordening (EU-staatsteunregelgeving)
 • de nodige aandacht voor bepaalde onderdelen van het aanvraagfomulier: niet-vaktechnische samenvatting, aanleiding-doel-risico's, triple /quadruple helix partners, combinatie werkpakketten en financiën.

*miRNA of micro RNA is voor velen superchinees. Voor ondergetekende bioloog met een opleiding door één van de grondleggers van de moderne genetica is dit echter een openbaring. Kleine stukjes miRNA zijn één van de onderdelen van het ingewikkelde vertaalsysteem (van DNA tot werkzame eiwitten) in elke menselijke cel. Afhankelijk van het weefsel en de tijd moeten niet alle eiwitten altijd aangemaakt worden. Er zijn dus zijn heel veel verschillende regelaars nodig. miRNA moleculen zijn dergelijke regelaars. Vergelijk het met schakelaartjes die het vertaalsysteem aan en uit zetten.

Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}
Met steun van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}