Over Flanders Smart Hub

onze missie

Flanders Smart Hub heeft als missie het stimuleren van innovatie, het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen en het aantrekken van (buitenlandse) investeringen.

Flanders Smart Hub focust hierbij op 5 innovatieve clusters die belangrijk zijn voor Vlaams-Brabant: logistech, lifetech health, lifetech food, cleantech en createch.

onze visie

Vlaams-Brabant laten groeien tot een Europese hotspot waar economische creativiteit en innovatie hand in hand gaan met groeiende welvaart en welzijn.

Dankzij het versterken van de samenwerking tussen kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven zal de provincie haar rol als motor voor de kenniseconomie in Vlaanderen verder uitbouwen.

Anderzijds zal de provincie als topondernemingsregio en met Brussels Airport en de wetenschapsparken als speerpuntlocaties, fungeren als de ideale toegangspoort naar Europa.

doelstellingen

Om de transformatie binnen onze provincie vorm te geven, is het nastreven van drie brede doelstellingen noodzakelijk.

Een eerste doelstelling is “community building”: Onderzoekers, bedrijfsleiders, professoren, beleidsmakers moeten opereren in een innovatievriendelijke omgeving met stimulerende mogelijkheden om te interageren, toenadering te vinden tot elkaars werk en synergiën te bevorderen. Dit gebeurt best rond concrete thema’s waar alle partijen baat bij vinden. Uiteraard dienen de nodige infrastructuur, faciliteiten en ruimte voorzien te worden opdat deze initiatieven zich kunnen ontwikkelen.

Tweede doelstelling is de “projectwerking”. Dit omvat het initiëren, faciliteren en begeleiden van samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de speerpuntclusters en met meerwaarde voor Vlaams-Brabant als ondernemende en innovatieve regio.

Derde doelstelling is “branding”, de éénvormige promotie en profilering van de regio als Smart Hub, zowel in binnen- als buitenland. Dit moet tenslotte leiden tot business development activiteiten met het oog op het aantrekken van bedrijven naar de wetenschaps- en bedrijvenparken in Vlaams-Brabant.

activiteiten en dienstverlening

Een greep uit de activiteiten en dienstverlening van Flanders Smart Hub

 • Wij organiseren matchmaking-activiteiten, netwerkevents, studiedagen rond specifieke thema’s, …
 • Wij houden u op de hoogte via de website en de nieuwsbrief op de hoogte van wat leeft in de 5 clusters
 • Wij zijn uw informatie- en contactpunt in de 5 clusters. Wij houden de vinger aan de pols in de clusters en onze clustermanagers helpen u graag verder met uw vragen.
 • Wij helpen u graag verder met uw projecten. Dit kan als intermediair of matchmaker, als voortrekker, maar ook als contactpersoon, klankbord of doorverwijzer.
 • Wij promoten uw cluster in binnen- en buitenland, organiseren en ontvangen buitenlandse missies en voeren een actief acquisitiebeleid.

Aarzel niet om contact op te nemen!

initiatiefnemers en steun

Flanders Smart Hub is een initiatief van de Vlaams-Brabantse beleids-, bedrijfs- en academische wereld.

Initiatiefnemers zijn provincie Vlaams-Brabant, VOKA Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB en POM Vlaams-Brabant.

Flanders Smart Hub is mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Een initiatief van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}
Met steun van:
 • {title}
 • {title}
 • {title}
 • {title}